HMS-dag i Oslo: Risikoforståelse

Å forebygge innebærer å redusere risiko. For å kunne gjøre det, må man ha en "riktig" forståelse av hva risikoen er.

Vi setter derfor fokus på risikoforståelse som grunnlag for forebyggende HMS-arbeid, og vil presentere forskning, fakta, praktiske eksempler fra bedrifter, og gode verktøy som bedriften kan ta med og benytte i eget arbeid:

Vi avliver noen av de mytene som eksisterer om forebygging og arbeidsmiljø, og vi lanserer helt nye verktøy for NHO-medlemmer.

Noen av temaene vi vil ta opp er:

Arbeidslivskriminalitet:

 • Betydning for arbeidsmiljø, næringsliv og samfunn
 • Berører alle bransjer, en trussel mot det seriøse arbeidslivet
 • Hva kan man gjøre for å forebygge arbeidslivskriminalitet?

Myter og fakta om HMS og arbeidsmiljø:

 • Trening i arbeidstiden bidrar til et redusert sykefravær?
 • Godt HMS-arbeid koster penger og lønner seg ikke?
 • Ny arbeidsmiljølov fører til "en brutalisering av arbeidslivet"?
 • Det er lave jobbkrav i Norge?
 • Støy er den største årsak til hørselstap?

Hvordan bygge gode holdninger og risikoforståelse blant unge arbeidstakere

 • Unge arbeidstakere er mer utsatt for skader og ulykker
 • Forebyggende arbeid: Bedriftseksempler
 • Spill- og annen avhengighet: utgjør det en risiko for bedriften?

Sykefravær

 • Digital sykmelding og digital dialog
 • Ja, det er mulig å få ned fraværet: bedriftseksempel