HMS for ledere

Lovpålagt opplæring for bedriftens øverste leder.

Kursinnhold:

Kurset gir deg den opplæringen innen helse, miljø og sikkerhet som loven krever av en leder. Vi gir deg et overblikk over kravene, samt gode tips for å kunne påvirke egen HMS-kultur.

Hovedfokus er lagt på den praktiske og krevende hverdagen, og på hvordan du kan bruke arbeidsmiljølovens krav til å skape økt lønnsomhet og et godt omdømme. Omstillingsarbeid i bedrifter er et aktuelt tema som også er integrert i programmet.

Program:

Kl. 09.00-09.15 Innledning og presentasjon

 • Hvordan inngår HMS i den enkeltes hverdag?

Kl. 09.15-09.50 Hvorfor pliktig grunnopplæring i arbeidsmiljø?

 • Formålet med ny arbeidsmiljølov
 • Hva ligger i HMS-begrepet?
 • HMS og økonomi

Kl. 10.00-10.50 Internkontrollforskrift, lovverk og ergonomi

 • Systemkrav, omfang - internkontrollforskrift, øvrige forskrifter, lovverk
 • Ergonomi i hverdagen - spesielt rettet mot datahverdagen vår

Kl. 11.00-12.00 Skade, ulykker og sykefravær

 • Skader og ulykker - registreringskrav, varsling. Lederens rolle og situasjon
 • Praktisk oppfølging, plankrav, arbeidsgivers rolle, ansattes plikter - grenser og muligheter

Kl. 12.00-13.00 Lunsj
Kl. 13.00-13.50 Psykososialt arbeidsmiljø

 • Motivasjon og arbeidsglede, gode nærværsfaktorer - gleder den ansatte seg til å gå på jobb?
 • Krav til fysisk aktivitet - arbeidsgivers rolle, den ansattes ansvar
 • Vold, trusler - mobbing, trakassering - varsling

Kl. 14.00-14.50 Aktører i HMS-arbeidet, rettigheter og plikter i Arbeidsmiljøloven

 • Kontrolltiltak, drøftingskrav, arbeidsgivers og arbeidstakers plikter, mellomledere, verneombud, arbeidsmiljøutvalg, bedriftshelsetjeneste

Kl. 15.00-15.45 Systematisk HMS-arbeid

 • Risikoanalyse, kartlegging, opplæringsplan, handlingsplan, avviksbehandling
 • HMS-kultur

Kl. 15.45-16.00 Oppsummering, avslutning, utdeling av kursbevis
Tidsangivelsen for de enkelte temaene vil kunne avvike.