HMS Grunnkurs

40 Timers lovpålagt opplæring for verneombud og AMU medlemmer

Kursinnhold:

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS opplæring. Kurset er myntet på virksomheter og bransjer hvor det kreves opplæringstid på 40 timer. Det gis grundig innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. Kurset tar for seg de juridiske rammene, ansvarsfordeling, rettigheter og plikter for deg som er verneombud.

Dette lærer du:

  • Hvilket ansvar og oppgaver har du som verneombud og AMU-medlem?
  • Gjennomgang av de viktigste HMS-rollene
  • Oversikt over HMS utfordringer på arbeidsplassen