Hvordan lede ansatte som underpresterer

Arbeidsgivers styringsrett og lederverktøy som virker

Kursinnhold:

Har du medarbeidere som utsetter oppgaver eller av ukjente grunner ikke leverer som forventet? For en bedrift oppstår det negative konsekvenser både økonomisk og for arbeidsmiljøet hvis medarbeidere ikke gjør oppgavene som de har. Kollegaer og leder blir belastet unødig og for den aktuelle medarbeider, kan det i verste fall medføre stress og helseproblemer når man ikke innfrir i stillingen.  

Jus og operativ ledelse- praktisk og forståelig
På dette kurset lærer du a) hvordan følge opp og lede denne type medarbeidere i praksis, og b) hvilke rettigheter du har som arbeidsgiver til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. Dagen er delt opp slik at du før lunsj får innsikt i nyttige lederverktøy ift prestasjons- og motivasjonsledelse, og etter lunsj får den juridiske kompetansen som er nødvending.

Kurset har to kursledere som begge har lang ansiennitet på feltet  og supplerende faglig bakgrunn slik at du som deltager lærer hvordan jus og operativ ledelse kan forenes på en forståelig måte når ansatte underpresterer.

 Du lærer mer om:

  • Hvordan øker du medarbeidernes prestasjoner og effektivitet
  • Hvordan bruke motivasjon som virkemiddel for å få ansatte til å lykkes
  • Arbeidsgivers styringsrett – hva sier lovverket om oppfølging av de som underpresterer