Hvordan lede ansatte som underpresterer

Arbeidsgivers styringsrett og lederverktøy som virker.

Kursinnhold:

Har du medarbeidere som utsetter oppgaver eller av ukjente grunner ikke leverer som forventet? For en bedrift oppstår det negative konsekvenser både økonomisk og for arbeidsmiljøet hvis medarbeidere ikke gjør oppgavene som de har. Kollegaer og leder blir belastet unødig og for den aktuelle medarbeider, kan det i verste fall medføre stress og helseproblemer når man ikke innfrir i stillingen.  

Jus og operativ ledelse- praktisk og forståelig
På dette kurset lærer du
a) hvordan følge opp og lede denne type medarbeidere i praksis, og
b) hvilke rettigheter du har som arbeidsgiver til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. Dagen er delt opp slik at du før lunsj får innsikt i nyttige lederverktøy ift prestasjons- og motivasjonsledelse, og etter lunsj får den juridiske kompetansen som er nødvending.

Kurset har to kursledere som begge har lang ansiennitet på feltet  og supplerende faglig bakgrunn slik at du som deltager lærer hvordan jus og operativ ledelse kan forenes på en forståelig måte når ansatte underpresterer.

 

 Du lærer mer om:

 • Hvordan øker du medarbeidernes prestasjoner og effektivitet
 • Hvordan bruke motivasjon som virkemiddel for å få ansatte til å lykkes
 • Arbeidsgivers styringsrett – hva sier lovverket om oppfølging av de som underpresterer  Program:

  Pauser vil holder jevnlig i løpet av dagen.
  09.00-12.00 med Hege Greaker eller Mariann Karlsen, rådgivere hos Infotjenester AS

  Del 1: Hvordan øke medarbeidernes prestasjoner ?

  • Velkommen, introduksjon og forventningsavklaring
  • Hvorfor yter ikke medarbeidere som forventet?
  • Motivasjon og drivere av gode arbeidsprestasjoner
  • Det handler om tydelig ledelse, og nærmeste leder har størst påvirkning
  • Hva gjør de beste lederne?
  • Lederens verktøykasse - vi tar en titt på noen av dem og dypdykker i enkelte
  • En coaching modell

  12.00-13.00 Lunsj
  13.00-16.00 med kursholder Torgeir A. Bjørnland, juridisk rådgiver hos Infotjenester AS eller Hans Gjermund Gauslaa, rådgiver juridisk rådgiver hos Infotjenester AS eller Camilla Schie-Veslum, juridisk rådgiver hos Infotjenester AS.

  Del 2: Jus for ledere – hva du som arbeidsgiver kan gjøre og bør vite

  • Oppfølging av dine medarbeidere
  • Handlingsrommet som leder – om styringsretten
  • Avslutning av arbeidsforholet
  • Oppsigelse/avskjed og suspensjon
  • Avtaler om fratredelse