IA-konferansen 2017

Mangfold i arbeidslivet

Fotograf: Illustrasjon

IA-rådet og NAV Arbeidslivssenter i Hordaland inviterer til Norges største IA-konferanse.
NHO Vestlandet er en av samarbeidsaktørene.

Konferansen er for ledere, tillitsvalgte, verneombud, IA-kontakter og andre interesserte i alle private og offentlige IA-virksomheter i Hordaland.