Innføring i fysisk sikring

Næringslivet er utsatt for mange typer kriminalitet, blant annet innbrudd, tyveri, ran og hærverk. Beskyttelse av virksomhetenes verdier bør være et sentralt tema hos ledelsen. Virksomheter kan og bli skadelidende på grunn av nærhet til andre virksomheter.

Dette kurset gir innføring i grunnleggende sikring av egen virksomhet og gir forhøyet bestillerkompetanse.

Målet for kurset er å gi deltagerne en innføring i bruk av sikringshåndboka, herunder verdivurdering,  trusselvurdering, sikringsteori, presentasjon av fysiske og elektroniske sikringstiltak og planlegging av balanserte sikringsløsninger mot for eksempel innbrudd.

Uten grunnleggende kunnskap om sikringsteorier, blir det vanskelig å planlegge og utøve riktig sikring av virksomheten.
Mange velger å benytte eksterne leverandører og konsulenter. Det krever bestillerkompetanse slik at sikringen står i riktig forhold til virksomhetens behov.