Kunsten å vinne offentlige anbud

- grunnkurs for leverandører, inkludert nytt regelverk fra 2015/2016

Velkommen på denne TO-DAGERS samlingen, og få gode tips og råd som gjør deg tryggere i din rolle som tilbyder. Prisen inkluderer to kursdager, overnatting og alle måltider.

Er du klar for det offentlige markedet med offentlig anskaffelser og kontrakter? På dette kurset lærer du å forstå stammespråket, du lærer å skrive gode tilbud og presentere det slik oppdragsgiver ønsker. På kurset vil praktiske problemstillinger ved anbudsinnlevering blir diskutert til deltagerne får eierskap til løsningene. Du får også lære om nytt regelverk for offentlige anskaffelser fra 2016, og noen ble allerede gjeldende i løpet av sommeren 2015.