Kystevegkonferansen 2018

Tema for konferansen; Kortare avstandar - større moglegheiter

Vei Fotograf: NHO

Til orientering fra Kystvegen Ålesund-Bergen

Kystevegen Ålesund-Bergen arrangerer konferanse på Quality Hotel i Ulsteinvik 5.april. Kvelden før konferansen, onsdag 4.april 2018 kl. 19.30 vert den tradisjonsrike samlinga Golden Gate arrangert på Oljepiren, med god mat og drikke.

For påmelding og agenda klikk her

Kontaktperson er prosjektleiar Bengt Solheim-Olsen. Tlf. 90699057