Lær kunsten å vinne offentlige anbud

Helt nye anskaffelsesregler fra nyttår- hva betyr dette for deg?

Kursinnhold:

Regelverket for offentlige anskaffelser er nå vedtatt endret fra nyttår. Hva gjør eksempelvis småbedriftene nå som offentlige anskaffelser under 1,1mill forsvinner fra Doffin - den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige innkjøp?

Offentlig anskaffelser kan være et avgjørende redskap for verdiskapning for din bedrift. Det offentlig gjør innkjøp for flere hundre milliarder kroner årlig. Er du som leverandør klar for det offentlige markedet med offentlig anskaffelser og kontrakter? Meld deg på denne to-dagers samlingen og få kompetanse som gir deg unike fortrinn som tilbyder. Prisen inkluderer to kursdager, overnatting og alle måltider.

På kurset lærer du om regelverk og anbudsrutiner, stammespråket, hvordan skrive gode tilbud og presentere det slik oppdragsgiver ønsker. Denne kunnskapen øker din sjanse for å vinne fremtidige anbud. Praktiske problemstillinger ved anbudsinnlevering blir diskutert slik at du som deltager får eierskap til løsningene. 

Du lærer mer om

  • NYTT: Helt nye anskaffelsesregler fra nyttår- hva betyr dette for deg?
  • Enklere for små og mellomstore bedrifter å delta i anbudskonkurransene?
  • Marked og kundeforståelse
  • Forstå «stammespråket» – ord og begreper.
  • Lær å spisse og dokumentere dine tilbud strategisk.
  • Få en grundig innføring i saksbehandlingsreglene som gjelder for innkjøpere.
  • Lær å presentere tilbudet slik oppdragsgiver vil ha det.
  • Få kjennskap til hovedprosedyrene: tilbudsprosedyre, anbud og konkurranse med forhandling.