Om Aksjon Lærebedrift

Aksjon Lærebedrift Hordaland er et felles prosjekt mellom NHO Hordaland, LO Hordaland og Hordaland fylkeskommune. Målet er innen utgangen av 2016 å få 20% flere læreplasser i fylket, og arbeide for å nå målene i Samfunnskontrakten.

Publisert 22.10.15

Vestlandet

Prosjektleder er Stine Fjeldstad, tlf: 483 13 338.

Les mer om prosjektet her.