Kurs i lokale forhandlinger

Kjenner du spillereglene i tariffavtalene om lokale lønnsforhandlinger? Ønsker du mer kunnskap om hvordan forhandlingsprosesser med tillitsvalgte bør gjennomføres?

Når sentrale forhandlinger er sluttført, er det for mange slik at fokuset rettes mot de lokale forhandlingene, altså forhandlinger om lønn på den enkelte bedrift. Da er det viktig å kjenne spillereglene. Dette kurset lærer deg alt det du trenger å vite om lokale forhandlinger og hvordan forhandlingsprosesser med de tillitsvalgte bør gjennomføres i praksis.

På kurset gjennomgår vi blant annet:
  • Begrepsbruken i krevende lokale forhandlinger
  • Spillereglene i tariffavtalene om lokale lønnsforhandlinger.
  • Hvordan forhandlingsprosesser med de tillitsvalgte gjennomføres i praksis.
  • Hva hvis partene ikke blir enige?
  • Oppgaver og praktiske øvelser

Kursholdere er Norsk Industris advokater Sunniva Berntsen og Birgitte Stenberg Kravik