Markedsdialog 1000 bygg – 10000 muligheter

Bergen kommune inviterer sammen med Innovasjon Norge, Difi og Leverandørutviklingsprogrammet til markedsdialog om den foreløpige behovsbeskrivelsen og sammen diskutere innovasjonspotensialet.

Tema: Smart forvaltning av bygg og eiendom i Bergen Kommune Formål: Få innspill til konkurransegrunnlaget for Innovasjonspartnerskap for å lage en mest mulig innovativ løsning Målgruppe: Potensielle leverandører og brukere av innovative løsninger for bygg- og eiendomsforvaltning Format: Heldagsmøte bestående av korte workshops og 1-1 møter

Innovasjonspartnerskapet har fått innvilget 6 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger for kommunens bygg og eiendommer. Markedsdialogen har også som formål å samle informasjon om hva som tilbys på markedet i dag. Bergen kommune ønsker å få vite hvilke produkter og løsninger som allerede finnes kommersielt, eller som må forventes klar for kommersialisering i overskuelig fremtid. Slike løsninger kan ikke være del av innovasjonspartnerskapet, men kan eventuelt anskaffes gjennom andre prosesser. Vi ønsker dermed å raffinere behovsbeskrivelsen slik at vi sammen kan skape reell innovasjon i den endelige løsningen.