Miniseminar om offentlige innkjøp

NHO mener det nye regelverket, som trer i kraft fra 1. januar 2017, gjør det vanskeligere for mindre bedrifter å levere til offentlig sektor. Se hva endringene innebærer for din bedrift.

Arnhild D. Gjønnes Fotograf: Moment studio

Regjeringen har kommet med nye og endrede regler til offentlige anskaffelser. Én av endringene var at terskelverdien blir hevet fra dagens 500 000 kroner, til 1,1 millioner kroner. Og til 6,3 millioner for helse og omsorgstjenester. Terskelverdier er beløpsgrenser som angir når viktige deler av regelverket for offentlige anskaffelser kommer til anvendelse.

NHO mener denne endringen er en forenkling for innkjøpere og hoffleverandører, men en katastrofe for småbedrifter. 

– Nå må småbedriftene selv oppsøke offentlige myndigheter og fortelle hvor fortreffelige de er - i stedet for at planlagte innkjøp kunngjøres. Det er ikke forenkling, men en forverring, sier NHOs ekspert på offentlige anskaffelser, Arnhild D. Gjønnes.

Det er også flere endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Derfor inviterer vi til miniseminar for å gi en oversikt over hvilken betydning endringene kan ha for bedriftene.


Program:

Kl. 1130   Registrering, kaffe og litt å "bite i"
Kl. 1200   Velkommen  v/ NHO Hordaland
Kl. 1205   Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trer i kraft 1. januar 2017.
Hva innebærer disse endringene for deg som leverandør?
v/ Arnhild Dordi Gjønnes, advokat NHO 

På en rekke områder vil det nye regelverket by på tvil og utfordringer. Dette vil gjelde i stor grad innenfor det nasjonale området der det nå ikke vil være prosedyreregler å forholde seg til. I tillegg vil det bli krav om at all kommunikasjon mellom oppdragsgiver og tilbyder i konkurransefasen skal være elektronisk. Vi vil blant annet belyse:

Nye terskelverdier    Nytt nasjonalt regelverk    Nye EØS-regler    Krav om bruk av lærlinger

Kl. 1335  Pause
Kl. 1345   Innovative offentlige anskaffelser – dialog som kan gi deg nye markedsmuligheter
v/ Tore André Sines, prosjektleder Nasjonalt program for leverandørutvikling                         

Betydningen av dialog med leverandørene i forkant av konkurransen blir større når det nye regelverket trer i kraft. Nasjonalt program for leverandørutvikling er en pådriver for tidlig markedsdialog mellom offentlig oppdragsgiver og bedrifter for å sikre de beste løsningene. Prosjektleder i Leverandørutviklingsprogrammet vil delta for å fortelle hvordan markedsdialogen kan foregå og hvordan du som bedrift benytte mulighetsrommet i dialogen best mulig.

Kl. 1410  Spørsmål /dialog
Kl.
1430  SLUTT