Møt representanter fra PST og politiet i Bergen

Næringslivets Sikkerhetsråd har invitert representanter fra PST og Vest politidistrikt til seminar. Benytt sjansen til å høre og spørre om de siste trender og trusselvurderinger.

Personvern Fotograf: Unplash

Benytt anledningen til å oppdatere deg på de ferskeste trusselvurderinger og trender i kriminalitetsbildet, nasjonalt og lokalt. Begrenset antall plasser, så vær rask å melde deg på.

0900-0910

Velkommen

NSR Espen Husby, Regional representant

0910-1005

Politiets sikkerhetstjeneste-Trusselvurdering 2018

PST, Vest Politidistrikt

1005-1020

Pause

 

1020-1105

Arbeidskriminalitet Trender og utvikling 

Rudolf Cristophersen, politiadvokat, Vest politidistrikt

1105-1130

Politiets næringslivskontakt Hvem, hva, hvor

Kristine Pettersen og Frode Karlsen, Vest politidistrikt