Nettkurs: Arbeidsrett for ledere

Innhold:

Bli oppdatert på endringene i arbeidsmiljøloven fra 1.juli 2015!
I dette kurset i arbeidsrett tar vi for oss de juridiske rammene rundt forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Emner som ansettelse, arbeidstid, ferie, oppfølging av sykemeldte og avslutning av arbeidsforhold er sentrale. Kurset gir deg god oversikt over de viktigste lovene og reglene som setter rammene for samspillet mellom deg som leder og dine medarbeidere.

Nettkurset er inndelt i moduler og varer totalt i 2 timer og 15 minutter. Følgende av modulene kan kjøpes separat: Permittering og nedbemanning, Oppfølging av sykemeldte, Leders rolle i ansettelsesprosessen og Arbeidstid.