Program

Det kan bli noen endringer i starten av programmet.

onsdag 22. apr. 2015
Tid Foredrag/foreleser Sted
10:00 - 11:45 SESJON 1: BEFOLKNINGEN VOKSER - FREMTIDEN BYGGES NÅ

Befolkningsutviklingen kan gi oss unike muligheter, men det forutsetter omstilling. Både regioner med sterk vekst og regioner med stagnasjon er sårbare dersom omstillingsevnen ikke er til stede. Hvordan vi håndterer dette, vil dermed være avgjørende for Norges – og norsk næringslivs – konkurransekraft fremover.

10:01 - 10:02 Åpningsfilm
10:01 - 10:10 Velkommen v/Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland
10:10 - 10:30 Hvor mange blir vi i Hordaland?
10:30 - 10:50 Befolkningen vokser raskt - fremtiden bygges nå Svein Oppegaard, direktør for Arbeidsliv i NHO
10:50 - 11:10 Fremtidens næringsliv Elisabeth Grieg, styreleder i Grieg Star Group
11:10 - 11:15 Film: Hvordan bor og lever kommende generasjoner?

Med trendforsker Lidewij Edelkoort

11:15 - 11:35 Hvor skal vi bo? Hallgeir Isdahl, sjef for privatmarkedet i Sparebanken Vest
11:35 - 11:45 Kommentarer fra salen
11:45 - 12:45 Lunsj
12:44 - 14:15 SESJON 2: GRØNNERE OG MER EFFEKTIVE BO- OG ARBEIDSMARKEDSREGIONER

Hvordan man kan bygge større og sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner. Hvordan kan klimavennlige og velfungerende byer og bomiljøer skal sikres. Hvordan legger man til rette for gode rammebetingelser for næringslivet. Og er Bergen i rute for å håndtere veksten? 

12:45 - 13:05 Velfungerende storbyregioner Morten Meyer, kvalitetssjef i Boligprodusentenes landsforening
13:05 - 13:20 «Designvilla for små tomter» Stian R. Moursund, markedssjef i Nordbohus
13:20 - 13:25 Film: Utfordringene står i kø i Bergen
13:25 - 14:00 Er Bergen i rute for å håndtere veksten? Henning Warloe (H), Marte Mjøs Persen (Ap), Erlend Horn (V) og Oddny Miljeteig (SV)
14:00 - 14:01 Film: Fergefri E39 kan stå ferdig om 20 år
14:01 - 14:15 Stord og Voss – nye forsteder til Bergen? Samtale med Signe Eikenes, prosjektleiar for E39, Hans Erik Ringkjøb, ordfører på Voss og Liv Kari Eskeland, ordfører i Stord kommune
14:15 - 14:45 Pause
14:44 - 15:55 SESJON 3: DET FÅR VÆRE GRENSER... OM KOMMUNEREFORMEN

Norge trenger reformer både når det gjelder forvaltningsstrukturer, samferdselsløsninger og klima. Og Norge trenger handlekraft til å gjennomføre disse reformene. Konkrete forslag til tiltak legges på bordet, som politikerne og andre beslutningstakere må ta stilling til.

14:45 - 14:46 Film: Det får være grenser...
14:46 - 15:10 Det får være grenser... om kommunereformen Geir Vinsand, daglig leder i NIVI Analyse
15:10 - 15:25 Kommunereformen i Hordaland Ole Bakkebø, Prosessrettleiar for kommunereforma ved Fylkesmannen i Hordaland
15:25 - 15:55 Paneldebatt: Hvordan ser Hordalandskartet ut i 2040? Byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H), Ordfører på Voss, Hans Erik Ringkjøb (Ap), Ordfører i Fjell, Eli Årdal Berland (H) og ordfører i Radøy, Jon Askeland (Sp), Liv Kari Eskeland (H) og Geir Vinsand
15:55 - 16:05 Presentasjon av beste ungdomsbedrift 2015

Beste ungdomsbedrift i Hordaland, Hank UB, presenterer sin bedrift. De skal representere Hordaland i NM for ungdomsbedrifter på Lillestrøm 29. april.

16:05 - 16:15 Underholdningsinnslag
16:15 - 16:25 Avslutning

Ved Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland