Ny som leder

Et grunnleggende lederkurs.

Kursinnhold:

I en hektisk hverdag med mange krav fra både din sjef og dine medarbeidere – blir det sjeldent anledning til å fordype seg i hva det å være leder krever. Vi vet at mange blir leder uten å ha fått den nødvendige opplæring og støtte som må til for å lykkes.

Kurset vil ruste deg til å ta fatt på oppgaven med å få det beste ut av dine ansatte!
Kurset går over to intense dager fylt med kunnskap, verktøy, gruppeøvelser og egenrefleksjon over temaene:

 • Fra fagperson til leder
 • Effektiv hverdagsledelse
 • Tydelighet i lederrollen
 • Motivasjon og ledelse
 • Effektiv kommunikasjon
 • Den vanskelige samtalen
 • Utvikling av team

 

Program:

Dag 1:
Kl. 09:00 Presentasjon og hvordan vi skal jobbe sammen
Kl. 10:00 Fra dyktig medarbeider til ny leder 

 • Hva innebærer det å gå fra arbeidstaker til arbeidsgiver 
 • Hva må du lære som ny leder
 • Utfordringer og mulige løsninger

Kl. 11:00 Effektiv hverdagsledelse

 • Lederen som rollemodell
 • Hvem du er som leder, hva du gjør og hva du vil skape i lederrollen
 • Administrasjon vs ledelse og utvikling av medarbeidere

Kl. 12:00 Lunsj
Kl. 13:00 Min lederplattform 

 • Hvem er jeg som leder, hva står jeg for? 
 • Hva er mine styrker og hvilke kvaliteter ønsker jeg å utvikle for å bli en bedre leder

Kl. 14:00 Motivasjon og ledelse 

 • Hvordan skape engasjement og driv blant egne medarbeidere
 • Indre og ytre motivasjon
 • Hvordan gi ros og anerkjennelse, samt effektfulle tilbakemeldinger
 • Viktigheten av å avklare forventninger med andre

Kurset avsluttes kl 16:00. Pauser legges inn i programmet.

Dag 2:
Kl. 09:00 Oppsummering fra dag 1
Kl. 09:15 Effektiv kommunikasjon  

 • Hvordan skape god dialog med andre
 • Holdninger og teknikker i effektiv kommunikasjon
 • Lytting og effektfulle spørsmål

Kl. 10:30 Den nødvendige samtalen

 • Hvordan gjennomføre den nødvendige samtalen

Kl. 12:00 Lunsj
Kl. 13:00 Utvikling av team

 • Hva kjennetegner effektive team
 • Kritiske faktorer for å skape effektive team
 • Identifisering, bruk og utvikling av styrker i teamet
 • Hvordan gjennomføre effektive teammøter

Kl. 15.30 Veien videre

 • Læringspunkter
 • Min utviklingsplan

Kurset avsluttes kl.16.00. Pauser legges inn i programmet.
Kurset er praktisk rettet og er fundamentert på forskningsbasert teori.