Økonomi for ledere og beslutningstakere

God økonomisk styring gjør dine beslutninger bedre!

Kursinnhold:

Dette er et grunnleggende økonomikurs med dialog, oppgaver og eksempler fra virkeligheten.
I etterkant av kurset vil du kunne være i stand til å ta bedre beslutninger gjennom økt forståelse for økonomi og regnskap.
Kurset er lagt opp slik at teorien blir belyst med praktiske eksempler som du sannsynligvis vil kjenne deg igjen i. Du vil også få kursdokumentasjon som kan være et oppslagsverk for deg i ettertid.
Du vil få kunnskap du kan bruke i din jobbsituasjon for å få bedre økonomisk styring. Økonomi er et lederansvar, og da må man vite hvordan man effektivt kan benytte regnskapet for å fatte riktige beslutninger.

  • Kurset kombinerer teoretisk kunnskap med praktisk økonomiforståelse.
  • Forstå sentrale økonomiske begrep og sammenhenger.
  • Lær deg å lese og forstå et regnskap og andre økonomiske rapporter.
  • Opparbeid kunnskap innen lønnsomhetsvurderinger og forståelse for betydningen av god likviditet.
  • Lær deg nøkkeltallsbegreper og å bruke regnskapet som styringsverktøy.