Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Grunnleggende kunnskap om oppsigelse versus avskjed

Kursinnhold:

Formålet for enhver arbeidsgiver er først og fremst å få et arbeidsforhold til å fungere. Om det ikke lykkes må arbeidsgiver vurdere om det er grunnlag for oppsigelse, eller i verste fall avskjed. Regelverket er omfattende, og det er lett å trå feil. Konsekvensene for arbeidsgiver kan bli store.
Dette halvdagskurset gir deg overblikk over temaer knyttet til oppsigelse og avskjed grunnet arbeidstakers forhold. Vi gjennomgår de sentrale bestemmelsene for saksbehandling, formkrav og praktiske typetilfeller.

Dette lærer du:

  • Hva må du vite før du kan si opp en ansatt?
  • Viktige regler om oppsigelse versus avskjed på kun 3 timer