Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Lær de viktige forskjellene på oppsigelse og avskjed

Kursinnhold:

Formålet for enhver arbeidsgiver er først og fremst å få et arbeidsforhold til å fungere. Om det ikke lykkes må arbeidsgiver vurdere om det er grunnlag for oppsigelse, eller i verste fall avskjed. Regelverket er omfattende, og det er lett å trå feil. Konsekvensene for arbeidsgiver kan bli store.
Dette halvdagskurset gir deg overblikk over temaer knyttet til oppsigelse og avskjed grunnet arbeidstakers forhold. Vi gjennomgår de sentrale bestemmelsene for saksbehandling, formkrav og praktiske typetilfeller.

Dette lærer du:

 • Hva må du vite før du kan si opp en ansatt?
 • Viktige regler om oppsigelse versus avskjed på kun 3 timer

Kursleder: Nina Tennebekk, NHO Hordaland


Program:

Kl 08:30: Registrering og servering av rundstykker og kaffe/te.
Kl 09:00-12:00:

 • Saksbehandlingsregler
 • Drøftelsesmøte – vi gjennomgår sjekkliste for hva arbeidsgiver bør huske på.
 • Vurderingstemaer før beslutning fattes
  • Valg av reaksjon
  • Betydning av advarse
 • Oppsigelse i prøvetiden
 • Formkrav ved oppsigelse – gjennomgang av NHO mal
 • Forhandlingsmøte etter oppsigelse/avskjed
 • Retten til å stå i stilling
 • Virkningene av usaklig oppsigelse eller urettmessig avskjed
 • Gjennomgang av praktiske typetilfeller/grunnlag for oppsigelse/avskjed som:
  • Mangelfulle arbeidsprestasjoner
  • Alkohol og rus
  • Brudd på lojalitetsplikten
  • Ansattes ytringsfrihet