Regionmøte i Bergen: Abelias omstillingsbarometer 2016

Er vi på riktig vei? Henger vi etter andre land? Hvilken rolle kan Hordaland ta?Abelia kommer til Bergen og tar med seg omstillingsbarometeret for 2016.

Kunnskap og teknologi er en forutsetning for innovasjon og vekst i fornyingen av Norge. Med Norges sterke tilknytning til olje- og gassnæringen har vi betydelige omstillingsutfordringer. Omstillingsbarometer 2016 går i dybden på fire kjerneområder:

• Humankapital
• Entreprenørskap
• Innovasjon og forskning
• Digitalisering

Barometeret viser at mye er bra, men i sum er det ikke godt nok. Vi spør derfor: Hva må vi gjøre for å bedre Norges omstillingsevne, og hva kan Hordaland-regionen bidra med?


Tentativt program:

  • 08.00 Frokost
  • 08.15 Velkommen v/ regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland
  • 08.20 Abelias omstillingsbarometer 2016: Konsekvenser for Hordaland-regionen? v/ direktør for digitalisering og fornying Christine Korme, Abelia
  • 08.40 Hvordan kan Norsk Innovasjonsindeks bidra til omstilling av norsk næringsliv v/ professor Tor W. Andreassen, Norges Handelshøyskole
  • 08.55 Omstilling gir gründerøkning v/ leder for Nyskapingsparken Inkubator, Hilde Indresøvde
  • 09.10 WiSubs erfaringer fra en industri i omstilling v/ prosjektleder Olof Nilsson, WiSub
  • 09.25 Fra spillutvikling til programvare i oljebransjen. Hvordan vi overlevde oljekrisen v/ daglig leder Bjarte Sebastian Hansen, Goontech
  • 09.40 Oppsummering og avslutning; Er Hordaland på riktig vei? Christine Korme og Tom Knudsen