Renholdskonferansen 2018

Tema for årets konferanse er «Hvordan skape en helsefremmede arbeidsplass med det rammeverket vi har?»

Representanter fra Fagforbundet, Norsk Arbeidsmannsforbund, NHO service, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Helse Bergen, regionalt verneombud, ISS , ALF og NAV har gleden av å invitere til årets Renholdskonferanse 13. juni.

Stikkord for dagen vil være:

                -Flerkulturelle arbeidsplasser

                -Inkludering, trippel gevinst?

                -Loven om offentlige anskaffelser

                -Bedriftseksempler

Konferansen er gratis og inkluderer lunsj.

Målgruppen for konferansen er ledere, tillitsvalgte, verneombud, innkjøpere og HR/IA/HMS- ansvarlige.