Seminar i krisehåndtering

NHO har en samarbeidsavtale med Sjømannskirken. Derfor tilbys nå dette seminaret gratis til NHOs medlemmer, så lenge det er plasser.

Fotograf: Istockphoto

 
Verden blir stadig mindre, og vi forholder oss til mennesker med ulik kulturell bakgrunn også i jobbsammenheng. Hvis ulykken er ute; hvordan drive god krisestøtte for mennesker fra ulike deler av verden? Seminaret handler om å tilpasse krisestøtten slik at den er til hjelp, også når det ikke bare en nordmenn involvert. Mange av Sjømannskirkens partnere vil ha som mulig scenario at en ulykke kan ramme et flerkulturelt arbeidsfellesskap eller reisefølge.

Seminaret holdes av Sjømannskirkens egne medarbeidere, med foredrag, dialog, gruppesamtaler og videoklipp. Målsettingen er å gjøre bedriftene/organisasjonene tryggere i en oppfølging av en virkelig hendelse.

Alle seminarene varer fra 09.00 – 12.00 med lunsj fra 11.30-12.00 og er gratis for Sjømannskirkens partnere. Videresend gjerne til andre på jobben din. Velkommen til nok et viktig seminar. Seminaret avholdes i Bergen 13. seprember på Norwegian Hull Club, Olav Kyrresgate 11.  

 

For mer informasjon, kontakt Jan S Rønningen jsr@sjomannskirken.no, tlf 404 72 560.

Påmeldingsfrist er 1 uke før seminardato.

Elektronisk påmelding her: http://sjomannskirken.no/seminar.

Påmeldingen er bindende, og du får en kvitteringsmail når påmeldingen er registrert.