Informasjon om tariffoppgjøret 2016  - lokale forhandlinger

Program:

  • Den lokale arbeidsmarkedssituasjonen v/ Tommy Johansen, assisterande fylkesdirektør NAV Hordaland

  • Den økonomiske bakgrunnen for lønnsoppgjøret 2016 v/ Rolf A. Negård, forhandlingsdirektør NHO

  • Noen resultater fra frontfaget

  • Permittering og Pensjon som tema for myndighetene

  • Lokale forhandlinger - hva nå?

Møteleder: advokat Henry Horne, NHO Hordaland

Påmelding her