Tariffmøte NHO Hordaland

Vi inviterer til informasjon om lønnsoppgjøret 2017

Fotograf: Martin Slottemo Lyngstad

I år er det et mellomoppgjør. Det betyr at forhandlingene skjer mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund. Representanter for bedriftens ledelse og forhandlingsansvarlige mv inviteres til orienteringsmøte om oppgjøret.

Du møter du blant annet Øystein Dørum, sjeføkonom
i NHO og Tom Knudsen, regiondirektør i  NHO Hordaland

Program for informasjonsmøte:

  • Årets oppgjør inkludert den økonomiske situasjonen
  • Valget 2017
  • Pause
  • Arbinn + andre fordeler ved medlemskap i NHO
  • Lokale forhandlinger og forhandlingsteknikk