Kva betyr årets lønnsoppgjer for di bedrift?

Slik førebur du deg på dei lokale lønnsforhandlingane.

Fotograf: Anne Birgitte Hjelseth

9. mai arrangerer NHO informasjonsmøte i Førde om resultatet av årets lønnsoppgjer og kva det betyr for bedriftene og dei lokale lønnsforhandlingane.

Dette er viktig informasjon til bedrifter som er bunden av tariffavtale og bedrifter som ikkje er bunden, men som følgjer hovudprinsippa i tariffavtalen for si bransje.

Norsk Industri vil vere til stades på møta for å kunne gi informasjon om endringane i Industriovereinskomsten VO-delen kapittel 8, reise, kost og losji (RKL).

Ein oppmodar alle bedriftene som vert råka av VO-delen kapitell 8 om å delta, mellom desse industribedrifter og bemanningsbedrifter som leverer personellressursar til industribedriftene.

7. mai arrangeres det informasjonsmøte også i Bergen. Sjå link i eiga arrangement for påmelding.

 

Kontakt oss

Ingrid Bertelsen

Rådgiver

NHO Vestlandet

ingrid.bertelsen@nho.no
Mobil
93098207