Temamøte 6. april 2018, Bergen

NHO Vestlandet inviterer til temamøte om varsling, digital sykemelding og oppsigelse pga. sykdom.

Program
kl. 12.30 Velkommen v/advokat Nina C. Tennebekk, NHO Vestlandet
kl. 12.35 Verdien av et medlemskap v/rådgiver Mona Sandmo Nilsen, NHO Vestlandet
kl. 12.50 Arbeidstilsynets håndtering av varslingssaker v/Seniorinspektør Evy Dale, Arbeidstilsynet Vestlandet
kl. 13.30 Pause
kl. 13.40 Forts. Arbeidstilsynets håndtering av varslingssaker
kl. 14.30 Pause
kl. 14.40 Digital Sykmelding v/advokat Nina C. Tennebekk, NHO Vestlandet
kl. 15.00 Oppsigelse på grunn av sykdom v/advokat Nina C. Tennebekk, NHO Vestlandet
kl. 15.30 Slutt