Foto: Statens Vegvesen

Foto: Statens Vegvesen

E39 - Hordfast

En fergefri vei mellom Bergen og Stavanger (Rogfast / Hordfast) vil gi besparelser på over 490 millioner kroner årlig. Prosjektet har gjennomgått ekstern evaluering som fastslår at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. NHO Hordaland mener Hordfast må få oppstart senest i 2019.

NHO Hordaland engasjerer Øyvind Halleraker som daglig leder til selskapet Hordfast A/S.

Nyheter

 • Oppskriften på ny transportplan

  Neste vår kommer ny Nasjonal Transportplan (NTP). Her er NHOs innspill til regjeringen på hva den bør inneholde.

  23. juni 2016
 • Nå kan bedriftene gi råd til Solvik-Olsen

  NHO Hordaland og LO skal i møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i Bergen torsdag 7. april. Vi kommer til å fokusere på NHOs prioriteringer i samferdselsløftet og hvordan etatene har svart på dette. Har du som innspill som vi skal ta med oss til statsråden inn mot framlegg til Nasjonal Transportplan 2018 – 2029?

  1. april 2016
 • Felles innspill til Nasjonal Transportplan

  Sammen med Bergen Næringsråd, Hordaland fylkeskommune,Bergen kommune, LO Hordaland har NHO Hordaland presentert et felles innspillsdokument til Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029.

  20. mai 2016
 • 8 råd for raskere planlegging av vei og bane

  Statlig plan når to eller flere kommuner berøres. Kutt kommunedelplan. Det er to av flere tiltak for å halvere planleggingstiden i samferdselsprosjekter, som statsråd Ketil Solvik-Olsen fikk overrakt av NHO torsdag.

  31. mars 2016

Publikasjoner

 • Tilleggsrapport for KS1

  Samferdsledepartementet har på oppfordring av blant annet NHO Hordaland nå offentliggjort tilleggsutredningen for KVU E39 Aksdal-Bergen. Statens Vegvesen anbefaler å bygge E39 etter midtre linje med bro over Bjørnafjorden.

  4. januar 2013
 • Gjennomgang av KS1 for E39 Aksdal-Bergen

  På oppdrag for NHO Hordaland har Siv.ing. Helge Hopen gått gjennom innholdet i KS1-rapport for E39 Aksdal – Bergen i forhold til valg av konsept og mulighetene for en snarlig realisering av ferjefritt vegsamband mellom Stord og Bergen. Rapporten til Hopen kan du lese her.

  16. august 2012
 • KVU-rapport for Hordfast: E39 Aksdal-Bergen

  I 2010 utarbeidet Statens Vegvesen en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for Hordfast. Den anbefalte å gå videre med to alternativ, en midtre og et indre alternativ.

  9. juli 2012
 • KS1-rapport for Hordfast: E39 Aksdal-Bergen

  På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomført en kvalitetssikring av beslutningsunderlaget for konseptvalg for prosjektet E39 Aksdal-Bergen.

  9. juli 2012