KVU-rapport for Hordfast: E39 Aksdal-Bergen

I 2010 utarbeidet Statens Vegvesen en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for Hordfast. Den anbefalte å gå videre med to alternativ, en midtre og et indre alternativ.

Publisert 09.07.12

Publikasjon, E39

KVU for Hordfast: E39 fra Aksdal-Bergen kan du laste ned her.

For alle statlige investeringer over 500 mill. kroner må det gjennomføres kvalitetssikring i tidlig fase, såkalt KS1. Før en slik rapport kan utarbeides må man lage en konseptvalgutredning (KVU), som spesielt godkjente konsulenter kan gå igjennom og kvalitetssikre i etterkant (KS1).

KVU for Hordfast kom i 2010, og sommeren 2012 kom KS1 (KS1-rapporten finner du her).