Tilleggsrapport for KS1

Samferdsledepartementet har på oppfordring av blant annet NHO Hordaland nå offentliggjort tilleggsutredningen for KVU E39 Aksdal-Bergen. Statens Vegvesen anbefaler å bygge E39 etter midtre linje med bro over Bjørnafjorden.

Publisert 04.01.13

Publikasjon, E39

Begrunnelsen for Statens Vegvesen sin anbefaling er at denne trasseen er 25 km kortere enn den indre linjen gjennom Fusa. Fusa-alternativet vil dessuten utgjøre 26 km veg i tunnel, mens broalternativet utgjør 5 km bro og ca. 4,5 km tunnel.

Den midtre linjen gir også mulighet til framtidige tilknytninger til Austevoll, Tynsen, Fitjar og Fusa, skriver Statens Vegvesen i sin rapport. De skriver også at den midtre linjen vil gi større trafikk enn den indre. Reisetiden blir omlag 17 minutter kortere med det midtre enn det indre. Da er snittfart beregnet til 90 km/t. Vegvesenet trekker også frem større bo- og arbeidsmarkedsområdet mellom Bergen og Stavanger.

Kostnadsrammen for de to alternativene er nå omtrent likt. 19,3 mrd kroner med bro, og 19,0 mrd for det indre alternativet.