Engasjement som utviklingsarena

Å engasjere seg i samfunnet er viktig for å bidra til samfunnsutviklingen, og fordi det gir et større nettverk og kunnskap om det norske samfunnet.

Dora Poni Loro, leder for EMPO- Flerkulturelt Ressurssenter.

Publisert 23.11.15

Global Future

For å få større innsikt i på hvilke måter vi kan bidra med samfunnsengasjement, inviterte Global Future Venneforening – Hordaland (GFV), Dora Poni Loro, til møte for å dele sine erfaringer.

– Man må gå ut og gjøre ting

Dora er fra Sør Sudan, flyttet til Norge for 16 år siden og er utdannet sosionom. Hun har de siste 10 årene jobbet som koordinator for Empo - Flerkulturelt Ressurssenter, som er en del av Kirkens Bymisjon. Dora var en av de første som ble ansatt der, og hun har bidratt til å bygge opp tiltaket fra en liten kvinnegruppe til et flerkulturelt ressurssenter. 

– Det er utfordrende å komme til et nytt land og en ny kultur, men jeg erfarte at så lenge jeg så muligheter, så ble utfordringene mindre og mindre. Språket er et viktig virkemiddel, og man må gå ut og gjøre ting. Ting skjer ikke hvis man bare sitter der og venter, påpeker Dora.

Hun mener det er viktig å ta initiativ og være med i de forskjellige samfunnsarenaer der en kan bidra med sin erfaring og kunnskap.

– Uansett, hvor og hvordan man velger å engasjere seg, vil det å gi av seg selv og sin tid være krevende, men det er også inspirerende, gir personlig vekst og kan være en døråpner, utdyper Dora.

Rollemodell for innvandrere 

Dora ble tildelt Hulda-prisen fra Positiv Opplæring i 2010. Prisen ble delt ut på konferansen "Kvinner i fokus" som fant sted i Bergen fredag 4. juni.

I 2013 ble hun, sammen med ni andre, kåret som rollemodeller for innvandrere. Kåringen er initiert av konsulentselskapet Leadership Foundation. Prosjektet søker å vise «veien til suksess» og å bygge rollemodeller av internasjonale personer som har gjort det bra i Norge. 

– Vi er veldig stolte over å ha Dora med oss i kveld, for å dele med oss sin erfaring rundt samfunnsengasjement, sier Mihaela Tabacaru, styremedlem og aktivitetskoordinator i GFV.

Foreningen har en medlemsmasse som sitter med global kompetanse, og har som mål å engasjere seg og bygge et nettverk av flerkulturelle, kompetente og ambisiøse mennesker som kan være en kompetanse-pool for næringslivet og bidra til å styrke bedriftenes konkurransekraft i Hordaland.

Høstarrangement tirsdag 10. november på Imact Hub. Gjesteforedragsholder Dora Loro Poni fremme ved prosjektoren.