Næringsbaromeret - hovedtall

Hovedtall for Næringsbarometeret for januar 2014

Næringsbarometeret

Næringsbarometeret for Hordaland skal gi noen svar på hva som er status for næringslivet i fylket, hvordan markedsutsiktene for næringene er og hvordan investering, sysselsetting og offentlig virksomhet påvirkes. Næringsbarometeret er et samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, NAV, NHO Hordaland og Innovasjon Norge. Næringsbarometeret har egne nettsider.

Nyheter

  • Verksemdene slår kaldt vatn i blodet

    Bedriftsundersøkinga viser at private og offentlege verksemder i Hordaland samla sett har lågare forventingar til omsetnad, lønsemd og investeringar enn dei hadde i mai 2013.

    27. mai 2014
  • Utflating etter gode år

    Næringslivet i Hordaland har noko mindre tru på året som kjem enn kva dei hadde for eitt år sida. At få vil investere, vitnar om ein usikker marknad. Dei fleste ventar likevel at 2014 blir om lag som 2013.

    3. januar 2014