Nyheter

 1. Morgondagens mobilitet - korleis må vi innrette oss?

  22. februar 2018 | Vestlandet

  Transportsektoren står ovanfor ei bølgje av nye teknologiske løysingar, nye energiberarar, autonome køyretøy, og aukande krav til reduksjon av utslepp. Korleis vil det påverka næringane infrastrukturbehovet framover? NHO Vestlandet og NHO sentralt var tysdag på besøk hos fleire medlemsbedrifter i Sogn og Fjordane for å høyre deira tankar om dette.

 2. Fylkesmeisterskap i yrkesfag

  15. februar 2018 | Vestlandet

  Onsdag 14. februar gjekk Fylkesmeisterskapen i yrkesfag av stabelen i Sogn og Fjordane. Årets vert var Sogndal vidaregåande skule, og hadde samla rekordmange deltakarar. Heile 133 engasjerte yrkesfagelevar frå 8 skular skulle konkurrere i 20 ulike fag.

 3. Årskonferanse 2018

  2. februar 2018 | Vestlandet

  Verdien av arbeid er tema for årets konferanse. Hvordan vi får flest mulig i jobb? Hvordan sørger vi for at bedrifter utvikler seg og vokser slik at de skaper og bevarer arbeidsplasser?

 4. Dugnad skal hjelpe disse flyktningene ut i jobb

  24. januar 2018 | Vestlandet

  Yamen (38) og Aziz (30) er begge flyktninger, har god utdanning og er sultne på å få seg jobb i Bergen. Nå får de hjelp av NAV Hordaland og NHO Vestlandet, som er i gang med en storstilt flyktningdugnad.

 5. Dugnaden er allereie i gong

  15. januar 2018 | Vestlandet

  På NHO sin årskonferanse førre veke blei det oppfordra til ein dugnad for å auke arbeidsdeltakinga i Norge. Vi har ikkje råd til å la vere, og arbeidsevne er den nye oljen. "Vårt arbeidsliv må også ha rom for dei som har utanlandske namn, og dei som ruller på jobb i staden for å gå" oppfordra Erna Solberg i sitt innlegg.

 6. Opero og Kværner får ros i Sunnhordland

  21. desember 2017 | Vestlandet

  Avisen Sunnhordland skriver den 20.12 om Ringer i Vannet samarbeidet mellom Arbeids og inkluderingsbedriften Opero og Kværner. Kværner ble hedret med diplom og blomst for å ha rekruttert sin første medarbeider gjennom prosjektet.

 7. Vest i Øst

  19. desember 2017 | Vestlandet

  Velkommen til Vest i Øst. Her møtes bedrifter, organisasjoner, lokale- og sentrale politikere; hva nå Vestlandet?

 8. Fortsatt privat drift av Bybanen

  13. desember 2017 | Vestlandet

  Hvorvidt videre drift av Bybanen i Bergen fortsatt skulle være anbudsutsatt eller overføres til fylkeskommunal drift, har vært mye diskutert i Bergen og Hordaland i høst. Et flertall i Fylkesutvalget vedtok i formiddag at driften fortsatt skal være privat etter at dagens anbudsperiode utløper.

 9. Varierende optimisme i vest

  12. desember 2017 | Vestlandet

  NHOs kvartalsrapport:  Mens det er gryende optimisme blant bedriftene i Sogn og Fjordane, er bedrifter i Hordaland noe mindre positive enn ved tidligere i år. Det viser NHOs kvartalsrapport for fjerde kvartal.

 10. Arbeidsplasser sikrer velferden

  22. november 2017 | Vestlandet

  - Det er svært gledelig at de fire partiene har blitt enige om å fjerne maskinskatten, regiondirektør Tom Knudsen, NHO Vestlandet og roser de fire partiene.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
16 >