Nyheter

 1. Eit tilbakeblikk på Næringsdagane

  8. mai 2018 | Vestlandet

  – Verdien av arbeid utgjer tre fjerdedelar av vår nasjonalformue. Arbeid skapar inntekter for den enkelte, for bedrifta, og det er arbeid som legg grunnlaget for velferda vår. Slik opna Øystein Dørum, sjefsøkonom i NHO, Næringsdagane i Balestrand.

 2. Møte om regionale ruteflygingar

  8. mai 2018 | Vestlandet

  Måndag deltok NHO Vestlandet saman med Sogn og Fjordane fylkeskommune på eit møte med Samferdsledepartementet om FOT-rutene.

 3. Partene enige - storstreik avverget

  8. april 2018 | Østfold, Agder, Buskerud, Finnmark, Innlandet, Lønnsoppgjøret, Møre og Romsdal, NHO Arktis, Nordland, Oslo og Akershus, Rogaland, Sogn og Fjordane, Telemark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestlandet

  15 timer på overtid ble NHO og LO/YS enige i årets tariffoppgjør.

 4. Ønskjer synleggjere moglegheitene i Europa

  22. mars 2018 | Vestlandet

  NHO Vestlandet arrangerte onsdag Europadagen i Førde. Ein dag som var meint for inspirasjon og informasjon om moglegheitene i Europa. Fleire aktørar og gode føredragshaldarar var samla for å belyse ulike spørsmål i tilknyting til Norges forhold til EU.

 5. Europdagen 2018 i Førde

  1. mars 2018 | Vestlandet

  NHO Vestlandet ønskjer med denne dagen å gje informasjon og inspirasjon til bedrifter og aktørar på Vestlandet. Her kan du få gode innspel på korleis di bedrift kan nå fram til det store internasjonale marknaden og korleis du kan gripe moglegheitene i EU. Bli med!

 6. Statens vegvesen etterlyser innovative verksemder

  28. februar 2018 | Vestlandet

  Statens vegvesen har behov for løysningar som gjer det mogleg i sanntid å oppdage og gi informasjon om kva som skjer, og kva trafikantane bør gjere dersom det oppstår ei uventa hending i ein tunnel. Dei inviterer derfor til dialogkonferanse 1. mars for å informere om utviklingsprosjektet og Innovasjonspartnarskap.

 7. Næringsdagane 2018

  23. februar 2018 | Vestlandet

  Meld deg på Næringsdagane 2018! Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen toppar lista over viktige foredragshaldarar. Bli med på vårens vakraste eventyr i Balestrand. Skaff deg kunnskap og inspirasjon til arbeidet i eiga verksemd.

 8. Rekordmange forskningsbedrifter på Vestlandet får skattefradrag

  23. februar 2018 | Vestlandet

  - Aldri før har vi sett så mange Skattefunn-søknader som nå. I 2017 var det ca 7600 aktive skattefunnprosjekter i norsk næringsliv. Vi trenger at næringslivet på Vestlandet investerer i forskning og utvikling, sier regiondirektør for NHO Vestlandet, Tom Knudsen.

 9. Morgondagens mobilitet - korleis må vi innrette oss?

  22. februar 2018 | Vestlandet

  Transportsektoren står ovanfor ei bølgje av nye teknologiske løysingar, nye energiberarar, autonome køyretøy, og aukande krav til reduksjon av utslepp. Korleis vil det påverka næringane og infrastrukturbehovet framover? NHO var tysdag på besøk hos fleire bedrifter i Sogn og Fjordane for å høyre deira tankar om dette.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
...
 1. 10
16 >