- Stor dag for Hordaland og Vestlandet!

- Det er en stor dag for Hordaland og Vestlandet og en viktig milepæl for realiseringen av et fergefritt Hordaland. Når HORDFAST og ROGFAST er realisert vil vi få en fergefri forbindelse mellom Bergen og Stavanger der reisetiden blir som mellom Oslo - Lillehammer, sier Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland.

Regiondirektør Tom Knudsen

Regiondirektør Tom Knudsen

Publisert 20.12.13

Hordaland, E39

NHO Hordaland tok initiativ til en rapport om et fergefritt Hordaland så tidlig som i 2006. Rapporten som ble lagt frem i 2007 viste da at det indre trasévalget var det som kunne raskest og mest realistisk la seg gjennomføre. - Da var ikke en broløsning realistisk, påpeker Knudsen. - Siden har prosessen gått og når regjeringen nå har fattet en beslutning om at bro over Bjørnafjorden er det raskest og mest realistiske alternativet, så støtter NHO Hordaland helhjertet opp om denne beslutningen, sier Tom Knudsen.

Regiondirektøren ber nå alle i Hordaland lojalt slutte seg til beslutningen som nå er tatt, det vil styrke gjennomføringsevnen, og realisere det viktige målet om å gjøre Hordaland fergefritt.

 - Nå er det viktig å få en statlig reguleringsplan for prosjektet, slik at man sikrer at prosjektet blir realisert til planlagt tid. Ambisjonen må være oppstart i 2019 og ferdigstilling i 2024, sier Knudsen.

 - Fergefrie forbindelser vil knytte sammen Vestlandet og sikre verdiskaping, konkurranseevne og være et svært viktig bidrag for nærings- og arbeidslivet, sier Knudsen.

Kontakt oss

Tom Knudsen

Regiondirektør

NHO Hordaland

Tom.Knudsen@nho.no
Mobil
90830688