- En klok bybanebeslutning som sikrer nødvendig fremdrift

- Jeg vil gratulere Harald Schjeldrup med en klok og fremtidsrettet beslutning for bybanen. Schjeldrup viser handlekraft, og har funnet en løsning som sikrer at det holdes nødvendig tempo i utbyggingen av bybanen, sier Tom Knudsen i en kommentar til dagens lansering av ny byrådsplattform.

Foto: By Nina-no (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Foto: By Nina-no (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Publisert 15.10.15

Vestlandet

- En bybane som i størst mulig grad går i «dagen» vil utløse aktivitet, i kombinasjon med større byutviklingsprosjekt langs traseen, noe som vil gjøre byen mer attraktiv og mer effektiv, sier Knudsen. For næringslivet er dette viktig, påpeker han.

- Alternativet over Bryggen er den løsningen som raskest lar seg gjennomføre, og vil også være den mest kostnadseffektive.

Dette er fullt mulig å realisere uten at det skjemmer Bryggen, sier Knudsen og viser til Nice.

Bymiljøpakkene må sikre mest mulig midler til Bergen, slik at byen settes i stand til å løse de utfordringene biltrafikken medfører for byens befolkning, avslutter Knudsen.