- En lang reise nærmer seg slutten

Når Svegatjønn – Rådal står ferdig, har vi på plass den første 4-felts tangenten på et fergefritt Hordaland, sier Tom Knudsen regiondirektør i NHO Hordaland.

Foto: Illustrasjon av Rådalskrysset på E39: Svegatjønn-Rådal. Copyright: Statens Vegvesen

Foto: Illustrasjon av Rådalskrysset på E39: Svegatjønn-Rådal. Copyright: Statens Vegvesen

Publisert 18.11.14

Vestlandet, E39

- Denne veien har næringslivet arbeidet lenge for å få til, og vil øke bo- og arbeidsmarkedsregionen i aksen Bergen-Os, sier Knudsen.

Retter blikket mot Hordfast

NHO Hordaland er med i kontaktutvalget for E39 i regi av Hordaland fylkeskommune. Nå arbeider vi med å få rask fremdrift et fergefritt E39 sør for Os.

- Nå er det viktig og konkludere med hvor vi krysser Langenuen (mellom Rekstern og Stord), samt at vi klarer oppstart på kryssing av Bjørnafjoren i 2018 med ferdistillelse senest 2024, sier regiondirektøren.

Kontakt oss

Tom Knudsen

Regiondirektør

NHO Vestlandet

Tom.Knudsen@nho.no
Mobil
90830688