- Endrede permitteringsregler går ut over distriktene

Selv om revidert ikke skal være et nytt budsjett, er det områder der NHO mener politikken burde vært justert. NHO har vært tydelige på at økningen av arbeidsgiverperioden ved permitteringer er utfordrende for våre medlemmer.

Publisert 14.05.14

Hordaland

- Det fører til at bedriftene ser seg tvunget til å si opp ansatte de vet de snart vil få bruk for. Det er verken heldig for bedriftene eller for de ansatte, sier Tom Knudsen.

- Vi ser at dette kanskje er et mindre problem i byene fordi permitterte arbeidere i en periode kan ta annet arbeid. Men for våre medlemsbedrifter i distriktene er alternativet å si opp ansatte, dermed kan arbeidskraften forsvinne ut av kommunen og tapt for bedriften.

 

Kontakt oss

Tom Knudsen

Regiondirektør

NHO Hordaland

Tom.Knudsen@nho.no
Mobil
90830688