- Færre kommuner er best for næringslivet

- Fire kommuner i Hordaland vil løse oppgavene bedre enn dagens 34, både for bedriftene og innbyggerne, sier Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland. NHO foreslår en kommunereform hvor kommunene gjøres store nok til å møte fremtidens utfordringer.

NHOs forslag til nytt kommunepartiet for Hordaland

NHOs forslag til nytt kommunepartiet for Hordaland 

Publisert 12.08.15

Vestlandet, Valget 2013

Viktig reform for bedriftene

– Bo- og arbeidsmarkedsregionene har utvidet seg de siste årene, mens kommunegrensene har ligget fast. Når Svegatjødn-Rådal og Hordfast er bygd ut på E39 vil det ta 20 min fra Bergen til Os, og 45 minutt fra Leirvik til Bergen. Det er klart at dette må få konsekvenser for kommunekartet i Hordaland, sier Knudsen.

Offentlig sektor må omstille seg

- Våre medlemsbedrifter er nå inne i en tid med omstilling og effektivisering. De forventer at det offentlige leverer tjenesterpå en mer effektiv måte, sier Knudsen. Konsekvensen av dårlig kommuneøkonomi er høyere skatter og avgifter for bedriftene, sier Knudsen.

- Mange bedrifter driver sin virksomhet på tvers av kommunegrensene, eksempelvis oppdrettsnæringen. De må forholde seg til mange forskjellige areal- og planregimer og tekniske etater. Dette gjør prosessene mer tidkrevende og uforutsigbare, sier Knudsen.

En oversikt fra NHOs kommune NM viser at det spriker stort i hva hver enkelt kommune benytter av administrasjonskostnader pr. innbygger. Askøy topper listen med kun 2.655 kr. pr. innbygger, mens kraftkommunene bruker mest. Verst i klassen er Modalen, som bruker hele 23.354 kr. pr. innbygger. – Jeg mener det er et betydelig rom for forbedringer i driften av kommunene, og vi kan ikke la rike enkeltkommuner legge hindringer i veien for en svært nødvendig reform, sier Knudsen.

Treg framdrift

- Det er helt klart best om kommunene selv finner hvem man vil slå seg sammen med, men det kan ikke være sånn at den som vil gå kortest og bruker lengst tid skal bestemme tempo. NHO mener det da er best at Stortinget vedtar en hensiktsmessig struktur, sier Knudsen.

Det skal fortsatt være mulig å bo over hele landet. Kommunereformen handler om å skape mer slagkraftige kommune – ikke å legge ned lokalsamfunn, sier Knudsen. Vimå tenke regionalt og bli sterkere politiske enheter. Vi må lage sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Inviterer til debatt om kommunereformen i Ullensvang 28. august

NHO Hordaland inviterer til debatt om fremtidens Hardanger, hvordan sikrer vi en regional mobilisering og vekst i Hardanger? Innledere er St.rep. Helge André Njåstad, leder av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget, og Geir Vinsand, NIVI Analyse og ekspert på kommunesammenslåinger. Alle de sju Hardangerkommunene stiller i paneldebatt. Møteleder: Egil Torheim, tidl. journalist i NRK Hordaland. Se mer info her.