- Verdens beste investeringscase

- Afrika er et utappet ressurskammer og verdens beste investeringscase, fortalte Leif Anders Frønningen fra Holberg Fondene på Bergen Næringsråds konferanse om Business i Afrika.

Eivind Fjeldstad, managing director i Norwegian-African Business Association i samtale med Ole Johan Sandvær fra Innovasjon Norge og Leah Junge fra Handelshøyskolen BI. 

Publisert 15.05.14

Hordaland

61 representanter fra næringslivet i Hordaland var i dag samlet for å høre om investeringsmuligheter i Afrika. –Afrika er verdens siste vekstmarked, fortalte Solveig Holm fra Bergen Næringsråd. Men selv om mulighetene er mange og vekstpotensialet stort, viser en undersøkelse gjort av Bergens Næringsråd at Hordalandsbedriftene mangler kunnskap om investeringsmuligheter, rammebetingelser og lokal forretningskultur.

- Begrenset kunnskap resulterer i risikoaversjon, forklarte Jens Claussen fra Innovasjon Norges nyopprettede kontor i Nairobi, Kenya. Resultatet er at norske bedrifter går glipp av store muligheter, på et kontinent som inkluderer 6 av de 10 raskest voksende økonomiene de siste ti år. Claussen fortalte videre at selv om Kina lenge har dominert de afrikanske markedene er dette i endring, og afrikanere begynner å etterspørre kvalitet fremfor billige løsninger. Dette gjør også tradisjonelt dyre norske løsninger attraktive.

Et sentralt tema på konferansen var derfor hvilke støttemuligheter som finnes for norske bedrifter. Innovasjon Norge, Norad, Norfund, Norwegian-African Business Association og Veiledningskontoret for næringsutvikling i utviklingsland tilbyr alle assistanse til norske bedrifter som er interessert i å utnytte det voksende afrikanske markedet.

Norphonic AS, en Bergensbedrift som produserer industrielle IP-telefoner, er ett selskap som har benyttet seg av disse mulighetene. – Norge er et lite land, og vår bedrift måtte ut for å vokse, sa Helge Rognstad, sales and marketing director i Norphonic. Norphonic valgte å benytte seg av sin kompetanse på nødtelefoner i norske tuneller, til å etablere seg som leverandør av nødtelefon-løsninger i gruver - et voksende marked med tilsvarende behov, krav og utfordringer som norske tuneller.

Mens noen bedrifter ser mot markeder i Øst-Europa eller Asia, valgte Norphonic Afrika. – Afrikanske land kjenner til vestlig kultur og ikke minst er engelsk svært utbredt. Dermed slapp vi å hanskes med språk- og kulturproblemene vi ville møtt på i for eksempel Russland, forklarte Rognstad. - Men naturligvis er det fremdeles en utfordring å gå fra å selge til Vegvesenet i Norge, til å selge til gruveselskap i Afrika.

Bedriften oppdaget raskt at det var helt sentralt å knytte til seg en lokal partner, ifølge Rognstad. Løsningen for Norphonic var å benytte seg av Innovasjon Norge og Norads "Business Matchmaking" program. Dette programmet tilbyr blant annet rådgivning, markedssjekk, partnersøk, assistanse ved besøksreise og oppfølging når partnerskap er etablert. Etter grundig forarbeid og en rekke bedriftsbesøk fant Norphonic en partner, og har nå suksess både i Sør-Afrika og Zambia.

- Afrika er et så stort kontinent at det kan ta inn alle typer bedrifter, understrekte Rognstad. Spørsmålet er om norske bedrifter kjenner sin besøkelsestid, og griper mulighetene før toget er gått.

For bedrifter som er interessert i muligheter i Uganda (og resten av Øst-Afrika) vil vi minne om at NHO, med støtte fra Norad, har opprettet Norwegian Business Centre (NBC) i Kampala, Uganda. Senteret har som mål å være en one-stop-shop for selskaper som ønsker å etablere seg i Uganda. For mer informasjon om hvilke tjenester de tilbyr, se www.nbcuganda.com