- Viktig gjennomslag om permitteringsregler

- For NHO Hordaland har det vært viktig å få gjennomslag for endringer i permitteringsregelverket. Jeg er glad for at regjeringen har lyttet til våre innspill sier Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland. Knudsen er også fornøyd med at Regjeringen har tatt grep om vedlikeholdsetterslepet på infrastruktur.

Publisert 12.05.15

Vestlandet

NHO Hordaland er glad for at regjeringen øker antall tiltaksplasser og endrer permitteringsregelverket fra 1. juli, slik at arbeidsgivers dager med lønnsplikt reduseres fra 20 til 10 dager og den maksimale dagpengeperioden økes fra 26 til 30 uker.

- Vi mener dette er et viktig tiltak for å hjelpe bedrifter og ansatte som opplever midlertidig markedssvikt. Det gjør at bedriftene kan beholde viktig kompetanse og unødvendige oppsigelser, sier Tom Knudsen.

- En mer aktiv arbeidsmarkedspolitikk som legger vekt på formidling og kompetansehevende tiltak til dem som trenger det, kan hjelpe slik at ikke arbeidsledigheten setter seg. Det er også viktig at Nav bistår slik at mobiliteten i arbeidsmarkedet stimuleres, sier Tom Knudsen.

Har fått grep om etterslepet på vedlikehold
- Det gleder meg at Regjeringen har satset stort på å ta igjen det store etterslepet som har vært på vedlikehold av viktig infrastruktur, sier Knudsen. For første gang på flere tiår er dette nå på vei ned.

- Nå er det viktig å komme i gang med de store prosjektene i Hordaland. Derfor er det bra at Sotrasambandet har fått prosjektmidler allerede i år. Vårt mål er oppstart i 2017. For NHO Hordaland er det også viktig at Regjeringen viser samme handlekraft for Hordfast og ny E16 og jernbane Bergen-Voss, sier Knudsen.