- Viktig med et inkluderende arbeidsliv

Regiondirektør i NHO Hordaland og leder av IA-rådet i Hordaland, Tom Knudsen, mener det er viktigere enn på lenge med et inkluderende arbeidsliv. Nylig delte han ut årets IA-pris til Pleie og omsorgsavdelingen i Ulvik Herad.

På bildet: Regiondirektør i NHO Hordaland Tom Knudsen, pleie og omsorgsleder Karin Fleten, verneombud Annette Lønnqvist og HTV-Fagforbundet Annlaug Brandstveit.

Publisert 12.11.15

Vestlandet

Verdiene våre har stor betydning for måten vi møter hverandre på. 

– Med den arbeidsmarkedssituasjonen vi står i, med mange unge som strever med å komme inn i arbeidslivet, med usikkerhet og nedskjæringer i oljesektoren - og med de utfordringene vi har med å integrere nye landsmenn som også møter oss med en bakgrunn fra uro og elendighet, er det viktigere enn på lenge å legge til rette for et inkluderende arbeidsliv, mener Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Horldaland og leder av IA-rådet i Hordaland. 

"IA- et verdivalg"

Derfor er det ikke tilfeldig at årets IA-konferanse i Bergen ble kalt "IA-et verdivalg".

Og Knudsen mener det er to særlig to ting som er viktig i dagens arbeidsliv.

–  Det ene er de som er i arbeidslivet i dag, hva gjøres for å beholde dem der, og hvordan behandler vi dem, som av forskjellige årsaker er på vei til noe annet.

For det andre er det vesentlig hvordan vi behandler dem som står utenfor arbeidslivet, sier Knudsen. 

– Kanskje noen av de som står utenfor og vil inn ikke har noe å banke på med i det hele tatt. Vi må spørre oss hvordan vi gir dem styrke og kompetanse til at de virkelig kan banke på.

Endret sykefraværet drastisk på åtte år

Men allerede gjøres det mye viktig IA-arbeid i regionen, skryter  regiondirektøren i Hordaland.

 – Vi som er involvert i IA-arbeid i Hordaland, ser hver eneste uke eksempler på utmerket IA- arbeid og forbilledlige arbeidsplasser, der ansatte både trives og leverer godt. Det henger sammen.

Og i år var det altså Pleie og omsorgsavdelingen i Ulvik Herad som fikk IA-prisen. Juryens begrunnelse lyder som følgende:

"Pleie og omsorgsavdelingen i Ulvik Heradfår IA –prisen 2015 for sin snuoperasjon «prosjekt sjukefråværsarbeid» som startet i 2008.. – og har vist at ved å ta bevisste valg , forankre IA- arbeidet, og jobbe langsiktig og systematisk, kan en gjøre store endringer både for arbeidsmiljøet, for sykefraværstallene og for den tjenesten en leverer. Gjennom å ta et verdivalg som fellesskap og myndiggjøre medarbeidere med kunnskap, medvirkning og tillit, har lederen også  fått større handlingsrom til å være tydelig og sammen har pleie og omsorgsavdelingen skapt gode resultater ved å endre sykefraværsstatistikken fra 20% i 2007 til 4,5 %."

IA- prisen tildeles en bedrift i Hordaland som kan dokumentere systematisk IA – arbeid, gode resultater i forhold til IA- avtalens intensjoner har et godt arbeidsmiljø og et velfungerende partssamarbeid. Vinneren skal tjene som et godt eksempel til etterfølgelse.

Årets IA-konferanse i Bergen er den fjerde i rekken for IA- rådet i Hordaland.