150 ungdommer ut i praksisplass

Prosjektet "Ordntli Arbeid" skal bidra til at ungdommene som deltar kommer over i ordinært arbeid eller et utdanningsløp.

#205

Fra venstre fylkessekretær Roger Pilskog i LO Hordaland, regiondirektør Tom Knudsen i NHO, assisterende fylkesdirektør i NAV, Tommy Johansen og finansbyråd i Bergen Kommune, Dag Inge Ulstein. Fotograf: Bergen Kommune

Publisert 02.12.16

Vestlandet

Sammen med Bergen kommune, LO og NAV har NHO Hordaland inngått avtale om samarbeid om å bekjempe økende arbeidsledighet blant unge under 25 år.
Målsetningen med prosjektet "Ordntli Arbeid" er at inntil  150 arbeidsledige ungdommer får praksis i Bergen Kommune. 
Alle ungdommene som deltar skal komme over i ordinært arbeid eller et  utdanningsløp.

Partene har forliktet seg
Bergen kommune har forpliktet seg til å ta imot inntil 150 arbeidsledige  ungdommer under 25 år som er registrert hos NAV. Kommunen har forpliktet seg  til å tilby hver ungdom som deltar arbeidspraksis i inntil seks måneder for  hver ungdom. Kommunen får også ansvaret for å lede prosjektet.

NAV vil ha ansvaret for å velge ut og rekruttere ungdommene. Det er også NAV  som betaler lønn i praksisperioden.  NHO har i avtalen forpliktet seg til å dele erfaringene fra prosjektet med  medlemmene sine og vurdere oppstart av tilsvarende prosjekt for privat  sektor. LO har blant annet forpliktet seg til å oppfordre medlemmene til å  være kontaktpersoner for ungdommene i praksis.

Arbeidet med å kartlegge ungdommene for å se hvilken type arbeid og    praksissted de passer til er i gang.

- NHO Hordaland har samfunnsbevisste medlemmer.  Jeg er helt sikker på at vår medlemsbedrifter ser verdien og nytten av å tilrettelegge for flere praksiplasser.  Det er selvsagt for oss at vi skal delta i dette viktige arbeidet, sier regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland.