260 deltakere til Læringslivet

Torsdag 27. mars går konferansen Læringslivet av stabelen på Radisson Blu Royal på Bryggen i Bergen. Konferansen åpnes av Tom-Christer Nilsen og Kristin Skogen Lund.

Publisert 26.03.14

Hordaland

Vi lærer gjennom hele livet; i utdanning, på arbeidsplassen, i fritiden og i organisasjonslivet. Summen av alt dette har vi kalt læringslivet.

Selv når olje holdes utenfor, ligger Norge svært høyt i internasjonale sammenligninger av produktivitet. Og kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren bak den høye produktiviteten.

Mye av denne kompetansen tilegnes i arbeidslivet. I oktober 2013 kom en stor OECD-rapprt om voksnes læring, PIAAC. Norge gjør det svært bra i denne undersøkelsen, langt bedre enn de middelmådige resultatene i PISA-undersøkelsen. 

På konferansen Læringslivet setter vi fokus på kompetanse som innsatsfaktor for bedre konkurranseevne på Vestlandet.

Les mer om konferansen her.

På konferansen møter du blant andre:

  • Tom-Christer Nilsen, fylkesordfører i Hordaland
  • Kristin Skogen Lund, adm.dir i NHO
  • Monica Mæland, næringsminister
  • Torger Reve, professor ved BI
  • Mari Rege, professor ved Universitetet i Stavanger
  • Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • Sveinung Skule, direktør i NIFU
  • Dag Rune Olsen, rektor UiB
  • Ola M. Rydje, leder Norsk studentorganisasjon
  • Thorvald Stoltenberg