50 000 kroner til nye lærebedrifter

Har arbeidsplassen din aldri hatt lærling før? I 2014 blir det utbetalt 50 000 ekstra i stimuleringstilskudd til bedrifter som inngår lærekontrakt for første gang.

Har du aldri hatt lærlinger før? Da kan din bedrift få et ekstratilskudd i tillegg til lærlingetilskuddet. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Har du aldri hatt lærlinger før? Da kan din bedrift få et ekstratilskudd på kr. 50.000 i tillegg til lærlingetilskuddet.

Publisert 30.09.14

Hordaland, Aksjon lærebedrift

Dette kommer i tillegg til det ordinære lærlingtilskuddet på ca. 120 000. Bedriften velger selv om de vil ansette lærlingen etter at læretiden er over.

- For nye lærebedrifter kan disse 50 000 bidra til en god start for lærling og bedrift. Bedriften står fritt til å bestemme hvordan de ønsker å benytte seg av stimuleringstilskuddet. Noen har satt av midler til ekstra kursing for den som er faglig ansvarlig. Andre har brukt det til utstyr, som verktøy, PC eller telefon. Jeg har til og med hørt om en bedrift som hadde planer om å pusse opp med stimuleringstilskuddet, slik at lærlingen kunne få eget kontor. Sier Stine Fjeldstad som er prosjektleder i Aksjon Lærebedrift.

Før en kan inngå lærekontrakt for første gang, må virksomheten godkjennes. Godkjenningen forutsetter at virksomheten kan gi opplæring i den aktuelle læreplanen for lærlingen. Virksomheten må også ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret. Ta kontakt med fagopplæringskontoret i Hordaland fylkeskommune eller prosjektleder i Aksjon Lærebedrift for mer informasjon.

-        Selve søknadsskjemaet som benyttes for å få en godkjenning som lærebedrift tar ikke lang tid å fylle ut, ca. fem minutter. Det er også viktig å merke seg at størrelsen på bedriften ikke har betydning for en godkjenning som lærebedrift, det er opplæringen bedriften kan tilby som er avgjørende for om en blir godkjent eller ikke. Ikke vær redd for å sende inn søknad, er rådet fra Stine Fjeldstad. –Alle som har et ønske om å bidra i lærlingløftet kan sende en søknad!

Send søknad her

Undersøkelser viser at det er lite som skiller en lærebedrift fra en bedrift som ikke er lærebedrift. Når virksomheter skal svare for hvorfor de ikke bidrar i fagutdanningen er det ikke uvanlig at de svarer: "det har vi ikke tradisjon for".

-        I år er et godt tidspunkt å starte en ny tradisjon! Særlig med tanke på den ekstra motivasjonen et stimuleringstilskudd på 50 000 gir, smiler Stine Fjeldstad.

Man kan inngå lærekontrakt når som helst i løpet av året. Derimot har mange av søkerne sikret seg en lærekontrakt lenge før høsten setter inn. Da er anbefalingen fra Aksjon Lærebedrift å planlegge neste års inntak nå.

-        Ta kontakt med nærmeste videregående skole og avtal utplassering av en elev, da ser du fort om det er en ungdom som du ønsker å lære opp videre gjennom en læretid i din bedrift. Sier Stine Fjeldstad.

Aksjon Lærebedrift er et samarbeidsprosjekt mellom LO, NHO og Hordaland Fylkeskommune. Prosjektet skal jobbe for en økning i antall læreplasser. Ta kontakt her for å få hjelp til å finne muligheter på din arbeidsplass.