Aksjon lærebedrift er i gang

- LO Hordaland og NHO Hordaland har fått støtte fra Hordaland fylkeskommune til å starte opp prosjektet Aksjon Lærebedrift Hordaland. Prosjektet skal arbeide for 20% flere læreplasser i Hordaland innen 2016, sier Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland

Stine Monica Fjeldstad, prosjektleder i Aksjon Lærebedrift

Publisert 28.11.13

Hordaland, Aksjon lærebedrift

Aksjon Lærebedrift Hordaland har ansatt Stine Fjeldstad som prosjektleder. Hun startet 2. januar 2014, og har siden da arbeidet både med rekruttering av lærebedrifter og søkere til yrkesfag. Fjeldstad kommer fra stillingen som prosjektleder for Ringer i Vannet i A2G og har arbeidet med lærlinger i A2G. 

- Prosjektet skal gå over 3 år og følge opp målene i Samfunnskontrakten, sier Tom Knudsen. Samfunnskontrakten er inngått av partene i arbeidslivet, Kunnskapsministereen og fylkene, for flere læreplasser. Den har en rekke delmål:

  • Antallet godkjente lærekontrakter skal økes med 20% innen utgangen av 2015
  • Øke antall voksne som tar fag- eller svennebrev.
  • Øke antalle som fullfører og består fag- eller svennebrev.

- Prosjektet skal benytte NHO Hordaland og LO Hordalands nettverk for å rekruttere flere lærebedrifter, sier Tom Knudsen.

Spørsmål kan rettes til Stine Fjeldstad

Kontakt oss

Stine Monica Fjeldstad

Prosjektleder

stine.monica.fjeldstad@nho.no
Mobil
48313338