Frokostmøte om eierskifter på Alver Hotel 18.2

Dagfinn Johan Namtvedt, Eirik Eknes og Vegard Rong Koppang forteller om generasjons- og eierskifter på Alver Hotell, 18. februar

Foto: Alver Hotel

Foto: Alver Hotel

Publisert 28.01.14

Hordaland, Eierskiftealliansen

Det blir mange generasjons- og eierskifter i Nordhordland og omegn de neste årene.  Lytt til  bedriftseierne Dagfinn Johan Namtvedt, Eirik Eknes og Vegard Rong Koppang. De forteller om sine tanker og erfaringer. Noen av problemstillingene som presenteres på møtet er:

  • Eldrebølgen medfører at det blir mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. Hvordan skal vi møte utfordringen?
  • Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse av familieeierskapet ved generasjonsskifte?  Hva er seniors og juniors utfordringer? Hvordan planlegge og gjennomfører salg eller generasjonsskifte?  Er familiefreden viktigere enn business?
  • Eierrollen vs lederrollen i en familiebedrift
  • Hvorfor er generasjonsskifte så vanskelig?
  • Hvordan rigge for salg og exit. Hvordan finne den «riktige» eier/kjøper
  • Hva er bedriften verdt, hvordan øke verdien og planlegge for en vellykket exit?
  • Hvilke skatte-  og avgiftsforhold  er særlig viktige ved generasjonsskifter og salg av bedrift

Generasjons- og eierskifter foredragsholdere

 Dagfinn    Vegard  koppang  
 Dagfinn Johan Namtvedt Eirik Eknes Vegard Rong Koppang Leiv Kallestad
     

Om foredragsholderne

Dagfinn Johan Namtvedt og hans familie er medeiere i en rekke selskaper gjennom Mti Holding AS. Namtvedt vil drøfte utfordringer og forutsetninger for et langsiktig eierskap som familiebedrifter. Han vil fortelle om det eierskifte som familien har bak seg og om det felles eierskap som familien har sammen med en annen familie. Han vil også dele sine erfaringer fra salg og kjøp av bedrifter.

Eirik Eknes er medeier i familiebedriften som bl.a. driver Eknes Bil og KarosseriAS. Faren, Ragnvald Eknes startet et bilverksted i 1965 og som Nissan forhandler i 1979. Nå forhandler de Toyota. I dag drives og eies virksomheten i det store og hele av gründeren Ragnvald og hans sønn Eirk. Familiebedriften har lagt til rette for utvikling av bedrift og eierskap Eirik vil drøfte dette med særlig fokus på utviklingen av eierskapet og eierskifteprosesser. Synspunkter på hva som kreves av lederskap og eierskap for å fortsatt utvikle bedriften, herunder utfordringer og oppgaver knyttet til  familiemedlemmer og med tanke på passive og aktive eiere.

Vegard Rong Koppang, er 32 år og er daglig leder i Thermotech AS. Selskapet leverer tjenester til offshore industrien. De siste årene har bedriften gått gjennom generasjonsskifte samt eierskifte i Thermotech gruppen. Disse prosessene har gitt eierne flere nyttige erfaringer som de skulle ønske de hadde hatt tidligere. 1. januar 2013 fikk Thermotech nye eiere i svenske Indutrade AB.

Praktisk informasjon og påmelding
Tid :   tirsdag 18. februar kl 08.30 – 1200.
Frokostservering fra kl 0800
Sted:  Alver Hotel, 5911 Alversund
Møte er gratis og åpent for alle

Påmelding her (klikk på linken)

Kontaktperson: Geir Samdal, 91 73 10 89, geir@gess.no
Møte er i regi av Eierskiftealliansen i Hordaland i  samarbeid Nordhordaland Handverk og Industrilag