EIERSKIFTEALLIANSEN I HORDALAND

God planlegging sikrer et godt eierskifte

Flere av innlederne på frokostmøtet i regi av Eierskiftealliansen i Hordaland kom inn på hvor viktig det er å dokumentere bedriften før man legger den ut for salg. – Eierskiftealliansen i Hordaland ønsker å dokumentere verdiskapingen til majoritetseiere og belyse eierskifteutfordringen, sa Tom Knudsen under åpningen av møtet.

Publisert 06.11.13

Hordaland, Eierskiftealliansen

Over 100 deltakere møtte opp da Eierskiftealliansen i Hordaland skipet til sitt første møte om generasjons- og eierskifter. Formålet er å belyse hvordan majoritetseiere i private selskap kan planlegge sitt eierskifte bedre, for å sikre bedriftens videre vekst.

Les programmet for møtet her.

Innleder Patrick Sandahl fra Nordea fortalte om hvor viktig det er å ha papirene i orden. Alt fra kundeforhold til styredokumenter. Når eksterne skal vurdere verdien på din bedrift, er dette svært viktig. Det er f.eks. lite tillitsvekkende å fortelle en potensiell kjøper at "uten meg så dør bedriften". Sandahl pekte også på hvor viktig det er å involvere de ansatte i prosessen.

Kristian Skjølaas, prosjektleder for Eierskiftealliansen i Hordaland, fortalte om forskning som viser at generasjons- og eierskifte utført i tide vil kunne redusere risikoen for at bedriften forfaller sammen med majoritetseieren. Eierskiftealliansen skal dokumentere hvordan situasjonen er i Hordaland med utgangspunkt i private bedrifter hvor en eier sitter på 50,1% eller mer av aksjene.

Petter K. Greve fortalte om sin erfaringer da familiebedriften Tilbords AS ble solgt i 2008. Han fortalte at godt drevne familiebedrifter ofte er mer effektiv enn aksjeselskaper.

Presentasjonen fra foredragene vil bli lagt ut på Eierskiftealliansens nettsider.