Hordaland Vest best på nyetableringer i NHOs NæringsNM

– Dette er den regionen i landet som i 2013 var best på nyetableringer, en posisjon regionen har hatt to år på rad, sier en fornøyd regiondirektør i NHO Hordaland, Tom Knudsen.

Regiondirektør Tom Knudsen

Regiondirektør Tom Knudsen

Publisert 28.01.14

Hordaland

NHOs sitt Nærings NM utkommer hvert år, og rangerer kommunene etter 4 indikatorer: Nyskaping, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse. Kommunene Fjell, Øygarden, Sund og Askøy utgjør regionen Hordaland Vest i undersøkelsen.

Nyetablering i regionene er målt med tre indikatorer. Den første indikatoren er etableringsfrekvens, som er nyregistrerte foretak som andel av eksisterende antall foretak. Den andre indikatoren er etableringsfrekvensen justert for bransjestrukturen i regionene. Den siste indikatoren er vekst i

antall foretak, som er nyregistrerte fratrukket nedlagte, som andel av eksisterende foretak.

- Hordaland har en veldig sterk stilling vest i fylket, særlig knyttet til Subsea-miljøet på Ågotnes. Det nylig utgitte Næringsbarometeret for Hordaland viser også at næringsvirksomhet som er nært knyttet til olje og gass har gode utsikter fremover, sier Knudsen. 

- Målet fremover er at vi klarer å dra med oss resten av fylket og fremme konkurranseevnen til eksportutsatt industri.

Fjell 4. best i landet!

Fjell er rangert som fjerde beste kommune i landet i Nærings NM. Det er frem 5 plasser fra i fjor. Det er spesielt nyetableringer og næringslivets størrelse i forhold til befolkningen som gjør at Fjell oppnår en topplassering, sier Tom Knudsen.

Det er kun Fjell, Austevoll og Bergen av Hordalandskommunene som er inne på topp 100-listen i Nærings NM for 2013, mens Rogaland har 6 blant topp 15. - Det overrasker meg litt, men viser at næringslivet i Hordaland er sterkt utsatt for konkurranse. Vi har det siste året f.eks. sett flere kontrakter for bygging av rigger til oljeindustrien gå til Asia. Det påvirker leverandørindustrien i Hordaland, og den siste tiden har de hatt sterkt fokus på kostnadsreduksjoner, sier Knudsen.

Fakta om undersøkelsen

Dette er tiende gang Telemarksforsking utarbeider NHOs Nærings NM.  Resultatene fra Nærings NM 2013 bygger på samtlige regnskapspliktige bedrifters regnskapstall fra 2012, tall fra Enhetsregisteret og SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk. NHOs Nærings NM måler og sammenlikner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner. NHOs Nærings NM er basert på bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse. Rangeringen gir uttrykk for hvor i landet næringslivet gjør det best, målt på næringslivets egne premisser.