STATSBUDSJETTET 2014

Hordaland trenger mer investeringer

- Regjeringens forslag til statsbudsjett er det siste i en lang rekke budsjetter der forbruk har kommet foran investeringer for framtidig vekst og verdiskaping. Det er nå nødvendig å vri pengebruken over til investeringer i samferdsel, forskning, utdanning og skattelettelser som gir nye arbeidsplasser, sier NHO Hordalands regiondirektør, Tom Knudsen.

Foto: Tor Sponga - Sotrasambandet.

Publisert 15.10.13

Hordaland

Må øke satsing på vedlikehold

- Spesielt de siste året har vist at infrastrukturen i Hordaland er sårbar. Vi har sett flere ras føre til stengninger som har ført til store tap for næringslivet, derfor er jeg skuffet over at ikke man satser mer på vedlikehold, sier Tom Knudsen.

- Den rødgrønne Regjeringen ga seg selv ros for å ha oppfylt Nasjonal Transportplan for 2010-14 (NTP). Da er det svært skuffende at den allerede i det første statsbudsjettet for den neste NTP-en ikke klarer å holde følge med sine egne lovnader, sier Knudsen.

- Det er NHOs oppfatning at den nye regjeringen kan satse er på investeringer som sikrer verdiskapingen for Norge. Dette rammer i første rekke vedlikehold av jernbane og veginvesteringer, sier Knudsen.

- Når det gjelder E39 Svegatjønn-Rådal må man se å få satt spaden i jorden. Dette prosjektet skulle hatt oppstart i 2013, nå legger Regjeringen til grunn oppstart i 2014. Nå må man komme i gang, sier Knudsen.